Durant la passada campanya electoral, un dels arguments més esgrimits per  als qui avui ocupen els seients de la majoria comunal va ser que nosaltres, Partit Socialdemòcrata+Independents d’Encamp, enfonsaríem econòmicament la parròquia. Encara avui en dia no entenem en què es basaven per acusar-nos de tal cosa, i pel que veiem, seran ells qui ho acabin fent. 

En gairebé tots els projectes que tira endavant la corporació hi ha una desviació pressupostària considerable que dobla o triplica el pressupost inicial. Amb la creació del Parc de l’Ossa, després de perdre el del Prat Gran, ja es preveu tenir sobrecost, i això que ja presenta una desviació a l’alça. El pressupost “final” és de 8,5 milions d’euros, però aquest no s’ajusta a la realitat, tal com han reconegut des de la mateixa majoria, perquè entre altres factors, els preus dels materials de construcció estan patint increments de preu considerable. Una cosa similar passa amb el parc infantil del Pas de la Casa, que dels 150.000 euros pressupostats inicials, ara ja se’n pagaran 428.000, i a saber quantes modificacions més pot patir. I amb la rehabilitació del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, que d’un pressupost d’1 milió ja tenen previst gastar-se’n 1,8.

De què serveix que realitzem, debatem i aprovem un pressupost, si a l’hora de la veritat no el tenim en compte? El pressupost compleix les funcions d’un full de ruta que serveix per, d’una banda, prioritzar aquells projectes que es consideren d’interès, i de l’altra, per exercir un control sobre les finances, comunals en aquest cas. De la mateixa manera fan les famílies, demanen un pressupost a una empresa per saber què pot costar-li adquirir uns béns o serveis, o per realitzar una reforma, i segons les seves finances decideix tirar-ho endavant o no. I si ho engega, demanarà a l’empresari que se cenyeixi al pressupost, perquè no pot anar-hi gastant més diners dels ja compromesos. 

A part d’aquestes desviacions pressupostàries en projectes determinats, també hi ha hagut diferents “imprevistos” que han desviat el pressupost global. Tenim, per exemple, la reforma que caldrà fer a Prada de Moles, i altres on s’estan refent obres que pràcticament fa dos dies que s’han acabat i entregat.

Tal com ho hem anat advertint en repetides ocasions, els comptes que presenta la majoria comunal no s’ajusten a la realitat. El pressupost per a aquest 2021 no té en compte els efectes negatius de la situació de crisis sanitària, que ha comportat l’aturada completa de l’economia i que ha de repercutir en el present exercici. Ni tan sols s’ha revisat el marc pressupostari, malgrat la situació de pandèmia que hem viscut i els canvis que a nivell de finances comunals han comportat.

Vist com juguen amb els diners de tots a fer obres faraòniques gens dimensionades ni a les necessitats ni al pressupost parroquial, els socialdemòcrates ens posicionem rotundament en contra d’aquesta gestió pressupostària i manera de fer. Ja ho vam advertir en el darrer Consell de Comú, a partir d’ara votarem en contra d’aquells projectes que es desviïn pressupostàriament. Sí que estem a favor de tirar endavant aquests projectes. D’un parc per al Pas de la Casa, d’un de nou per a Encamp, de reformar el poliesportiu, de tenir Prada de Moles adequada al màxim. També ho portàvem al nostre programa electoral. El que diem és que hi ha altres maneres de fer-los, més ajustades a la dimensió encampadana.

I és amb respecte pel pressupost i les finances comunals, que són els diners de tots, la que tiraríem endavant si fóssim nosaltres els que ens trobéssim en responsabilitat de governar. Si depengués de  PS+I, segur que afrontaríem tots els projectes sense comprometre la parròquia ni posar en perill la capacitat d’inversió dels pròxims mandats. Cosa que sí que ho està ara amb la coalició que lidera el Comú. Tant de bo ens equivoquem.