Perdoneu-me la contundència, però ja n’hi ha prou que ens prenguin el pèl des del Govern. O ho intentin. I ja n’hi ha prou de fer servir falsos arguments i demagogs. Implementar de forma generalitzada el tercer pagador per a aquells actes mèdics i tractaments prescrits pel metge o especialista referent només té avantatges, i en cap cas augmenta la factura a l’administració pública.

Primer de tot, vull deixar clar que no estic parlant del 100% de reemborsament, que evidentment només se n’ha de beneficiar aquell qui veritablement ho necessita. Estic parlant de copagament, del fet que el pacient –que en un moment o altre ho som tots– ha d’avançar el total del cost del tractament o prova prescrita perquè després la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) li retorni la part pertinent. 

Generalment, la CASS ens torna el 75% del total, encara que hi ha algunes excepcions i ara tampoc hi entrarem. I nosaltres només acabem satisfent el 25%, però en un primer moment ho hem de pagar totalment, el nostre 25% i el 75% de la CASS. 

Quan des del Partit Socialdemòcrata demanem generalitzar la figura del tercer pagador és justament això: que tu, usuari, només hagis de pagar el 25%, sense que d’entrada hagis de satisfer el total. No hi ha sobre cost de cap mena. Més aviat, al contrari: només per l’estalvi de gestió que representa no haver de retornar a posteriori uns diners ja ha de valdre la pena, perquè tampoc ha d’augmentar la despesa mèdica. A part, cal tenir en compte que avui en dia s’han de gestionar centenars, o milers, de fulls grocs cada mes: revisar què és adequat i pertinent, i ordenar la transferència cap a cada usuari. I amb la implantació de la recepta electrònica i el tercer pagador, això es veurà reduït molt substancialment. Caldrà fer igualment el seguiment per usuari, i només ordenar el pagament als proveïdors de serveis (farmàcies, fisioterapeutes, laboratoris, etcètera), que són molt menys que els pacients.

Més arguments a favor del tercer pagador? Que tothom podrà accedir a proves i tractaments quan ho necessita i no quan li convé a la seva butxaca. No tothom disposa de 100 euros per a unes analítiques, o una radiografia, o un medicament. I això també revertirà positivament a les arques de la CASS –que recordem, som tots–, ja que les malalties o lesions no empitjoraran per la manca de tractament immediat. 

Veient els diferents avantatges, com poden continuar sense voler-ho? Si us plau, deixin de marejar la perdiu i d’esgrimir falsos arguments per generar por a la ciutadania per un possible col·lapse del sistema de seguretat social i compleixin amb l’acord que va aprovar per unanimitat el Consell General. Implementin el tercer pagador de forma generalitzada dins la via preferent. En sortirem tots beneficiats. (El Periòdic, 15 de setembre del 2022)