Més enllà de que es puguin tenir diferents models de funció pública, la pregunta que es planteja veient el debat d’ahir al Consell General és si realment es creu, o no, en aquesta i en el paper fonamental i essencial dels funcionaris. I si es creu o no que l’Administració pública està al servei de les persones.

Des del Partit Socialdemòcrata creiem que una funció pública de qualitat, potent i forta, es tradueix en un major benestar de la societat, una major seguretat, una major qualitat formativa, sanitària, assistencial, etc. Creiem en una funció pública neutra políticament, garantia d’un servei de qualitat i dotada dels recursos necessaris, perquè l’entenem com un pal de paller per a un país pròsper i modern.

De nou, constatem que els actuals governants no creuen, no volen o no poden tenir –amb el model fiscal injust i desigual que proposen– una Administració pública forta, amb bons professionals que creuen en la funció pública com a servei públic que és.

El primer que cal fer, si s’hi creu, és assegurar-se que els llocs de treball estan coberts i reconeguts amb la retribució i les condicions que mereix un servei públic de qualitat.

Nosaltres proposàvem, entre d’altres, una revisió salarial aplicant una millora progressiva, de més a menys, a mesura que s’escala en la graella. La resposta de la majoria ha estat una pujada del 3% a tots els nivells. Es perpetuen així els greuges, la precarització i la manca de reconeixement d’alguns llocs de treball tan necessaris per a una societat sana.

El Govern no ha entès el problema que viu la funció pública i no vol que aquesta sigui forta i exerceixi, en certa manera, de contrapoder al poder polític entès en el pitjor dels seus termes.

S’ha demostrat que la coalició de govern vol una funció pública precaritzada, amb salaris baixos i amb el recurs fàcil a la interinitat. Perquè, per dir-ho clar, aquesta funció pública és més vulnerable que una de potent com la que els socialdemòcrates hem intentat construir des de sempre. Perquè nosaltres sí que creiem en una funció pública dignificada i orgullosa d’estar al servei de la ciutadania.