El desgavell econòmic i urbanístic, i en general la manca d’un model equilibrat de país, té moltes conseqüències. Una de les més lamentables és l’abús laboral. La manca de personal provocada per la tornada de molts treballadors de la construcció al seu país d’origen (sobretot a Portugal), juntament amb la pràctica d’abaratir costos subcontractant empreses que proveeixen treballadors peruans amb condicions precàries, ens ha portat a integrar en el nostre mercat de treball relacions laborals abusives.

Ja fa temps que se’n parla, però la legislatura passada els responsables del Govern encarregats del treball se’n van rentar les mans, després es va reglamentar a correcuita i ara es minimitza el problema o s’hi treu importància: si hi ha algun abús, ja es detectarà a les inspeccions.

Molt sovint els treballadors no gosen denunciar les empreses per por de perdre la feina, i malauradament es troben en una societat poc avesada a l’organització sindical i amb una classe dirigent que no l’afavoreix. La proposta recent de l’USDA de demanar una tretzena paga, en el marc d’un Consell Econòmic i Social que fins ara no ha servit per a res, només aconseguirà l’objectiu de millorar el poder adquisitiu de la classe treballadora si realment representa un augment del salari, perquè cal no oblidar que la tretzena paga del sector públic només és el resultat de dividir el sou anual entre tretze en comptes de dotze.

El programa de l’aliança socialdemòcrata conté l’objectiu de dotar el país d’un contracte social just per recuperar el poder d’atracció de persones i famílies que s’hi estableixin, hi desenvolupin el seu projecte de vida i ens ajudin a progressar. Això depèn d’oferir feina amb condicions justes, comprometre’ns amb els estàndards socials i laborals de les organitzacions internacionals i respectar la dignitat de les persones. Només així les empreses, tant en el sector de la construcció com en el dels serveis, que és un pilar de la nostra economia, es podran dotar del personal que necessiten per tirar endavant, i Andorra recuperarà la seva capacitat com a país d’acollida.