El Comú d’Andorra la Vella ha celebrat la setmana de la diversitat cultural en col·laboració amb entitats i associacions culturals d’Andorra. Entre les activitats realitzades, cal destacar l’exposició fotogràfica de Mireia Medeiros realitzada pel Grup de Folklore Casa de Portugal posant en valor el patrimoni arquitectònic d’Andorra a través de la cultura.

El dia mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament se celebra el dia 21 de maig des del 2001 gràcies a la signatura de la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural. Aquest dia és una oportunitat per reflexionar sobre els valors de la diversitat cultural per aprendre a conviure millor tots junts. Un altre instrument essencial és la Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat d’expressions culturals del 2005, que adverteix els poders públics de la necessitat d’adoptar mesures encaminades a la preservació, salvaguarda i enriquiment de la diversitat de les expressions culturals dins del territori nacional, per a la seva creació, producció, distribució, difusió i gaudi.

El ministeri titular de la cultura ha de prendre les mesures encaminades a garantir-ne la viabilitat, entre aquestes la identificació, la documentació, la recerca, la preservació, la protecció, la promoció, la valoració, la transmissió, de forma inclusiva a través de l’ensenyament i la revitalització, en els seus diferents aspectes. Ha d’identificar i definir els diferents elements del patrimoni cultural immaterial presents al territori, amb participació de les comunitats, els grups i les organitzacions no governamentals.

Aquest patrimoni cultural, que es transmet d’una generació a l’altra, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu entorn i la seva història, els imbueix un sentiment d’identitat i continuïtat i contribueix a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat.