Els socialdemòcrates volen destinar els diners del multifuncional a un centre de salut mental

El Grup Parlamentari aposta també per modificar els criteris de les pensions de viduïtat i d’invalidesa i recuperar part de la Proposició de llei desestimada al 2019 sobre el Fons de Reserva de Jubilació i la inversió en immobles. Entre les 21 esmenes presentades hi ha augmentar els percentatges en l’ajut per a l’habitatge de lloguer i la creació d’un Fons per a habitatge de protecció pública de preu assequible, entre altres.