• Les conselleres generals Susanna Vela i Judith Salazar han exposat els motius pels quals s’ha decidit donar suport als dos punts de la sessió del Consell General d’avui

El grup parlamentari socialdemòcrata ha votat avui a favor de prorrogar la facultat del Govern d'establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989. La consellera general Susanna Vela ha manifestat que des del grup socialdemòcrata no s'ha qüestionat mai les decisions tècnic-sanitàries i se seguirà així i que en les polítiques es farà sempre que es realitzi de forma adequada. "En la gestió sanitària de la pandèmia hem de deixar treballar als professionals i els polítics hem de donar suport a la seva gestió, això sí, de forma transparent i pedagògica, per tal que la ciutadania comprengui la importància de complir amb les mesures sanitàries decidides pels professionals competents en la matèria, aquest és el nostre deure i la nostra manera de fer". Vela també ha exposat que les mesures són necessàries per seguir garantint la viabilitat del sistema de salut amb l'objectiu de protegir a la ciutadania i que s'accepta que el Govern, per aquests motius, pugui restringir activitats i comportaments "sempre que sigui de forma estrictament proporcionada", així com que pugui adoptar també mesures preventives "que sempre han de ser proporcionals als objectius buscats".


La consellera general Judith Salazar ha manifestat també el vot a favor al projecte de llei de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d'octubre, del Codi de procediment civil. Salazar, que ha intervingut telemàticament, ha recordat que es va sol·licitar el suport del grup socialdemòcrata per demanar l'ajornament de l'entrada en vigor després de constatar que hi havia mancances en el text legal que requerien un ajust. La consellera general també ha recordat l'oferiment del grup socialdemòcrata per al pacte d'Estat sobre la justícia i ha argumentat que "és responsabilitat de tots buscar solucions" als problemes que afecten a la ciutadania. Salazar ha subratllat que, des del punt de vista legislador, cal trobar la manera de tractar de manera conjunta la realitat amb diàleg i consens. "El problema és d'Estat i per això demanem al Govern que faci d'una feblesa una oportunitat i que concedeixi la possibilitat d'estructurar un pacte d'Estat pel que fa a la justícia".