La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha destacat que al web del ministeri de Justícia i Interior només hi figura un llistat de fundacions inscrites amb, únicament, la denominació i la data d’inscripció.

La consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una pregunta oral dirigida al Govern sobre el Registre de Fundacions.

Vela ha preguntat per la postura i la proposta del Govern amb relació a la publicitat del Registre de Fundacions. La consellera general ha recordat que és un registre públic i que ha de contenir, com a mínim, dades com el nom, els fins i objectes fundacionals, el domicili social, i la dotació, entre altres. “Tenim la mateixa informació que a l’any 2020-2021, quan es va canviar la Llei de fundacions i on es recullen una sèrie d’items que com a mínim havia de contenir aquest registre que es posa a disposició de la ciutadania”.

Tot i així, al web del ministeri de Justícia i Interior només hi figura un llistat de fundacions inscrites amb, únicament, la denominació i la data d’inscripció. “La nostra voluntat és la de saber en quin punt està el projecte i quines són les dificultats majors que impedeixen que es puguin tenir la informació actualitzada a través del ministeri d’Interior”.