La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata ha demanat a Govern la dada de denúncies resoltes, els recursos i mesures per combatre aquesta problemàtica i el grau d’implantació i el seguiment de l’aplicació B-resol

La consellera general i presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui a Sindicatura una demanda d’informació relativa a l’assetjament escolar.

Vela ha sol·licitat al Govern conèixer el nombre de casos denunciats en els darrers tres anys (per centres escolars i nivells educatius), així com la xifra dels resolts en aquet mateix període de temps. La consellera general també demana la informació sobre les mesures i els recursos destinats a evitar i combatre l’assetjament escolar (desglossat per centres i nivells educatius), així com el termini amb el qual es resolen les denúncies.

Finalment, la presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata també vol tota la informació relativa als resultats a data d’avui del pla endegat pel ministeri d’Educació amb l’objectiu d’eliminar la problemàtica de l’assetjament escolar a les aules incloent el grau d’implantació de l’aplicació B-resol i el seu seguiment desgranat per centres i nivells educatius.