La consellera general ha demanat també pel nombre de persones que s’han acollit al programa d’ajuts per a la compra d’un primer habitatge amb el qual Govern avala el 20% del valor del préstec hipotecari.

La consellera general i presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura una pregunta escrita dirigida al Govern sobre els habitatges destinats a lloguer residencials.

La consellera general ha preguntat pel nombre d’immobles destinats a arrendament residencial que s’han autoritzat mitjançant la reducció del percentatge de cessió obligatòria i gratuïta fins a un zero per cert (desglossat per parròquies i per superfícies de les unitats) i el preu mitjà d’aquests; quants immobles s’han acollit a la bonificació específica per incentivar la rehabilitació d’habitatges i el preu mitjà d’aquests habitatges.

Així mateix, Vela ha sol·licitat conèixer quants immobles destinats a lloguer residencial s’han beneficiat de l’IGI reduït al 0% i quin és el preu mitjà d’aquests; i quin és el nombre de persones que s’han acollit al programa d’avals per a la compra d’un primer habitatge mitjançant el qual Govern avala el 20% del préstec hipotecari (desglossat per l’edat dels sol·licitants, estat civil, per parròquies, superfícies de les unitats i preu mitjà dels habitatges).