La consellera general socialdemòcrata amplia així la se va demanda d’informació sobre l’esdeveniment esportiu ja formulada el passat juliol

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha formulat una nova demanda d’informació sobre l’Ironman 70.3, que ve a completar la que ja va plantejar a principis del passat mes de juliol. Ara es demana la memòria ambiental que es requereix per a grans esdeveniments en el medi natural per l’Ironman 70.3 a les diferents parròquies, així com “tota la documentació produïda pel Departament de Medi Ambient relativa al control i comprovació dels treballs de reparació dels espais naturals que hagin pogut resultar malmesos conseqüència del desenvolupament de l’esdeveniment”.

Al juliol, just després de la celebració de l’esdeveniment, Vela va demanar pels criteris tècnics utilitzats per establir els diferents itineraris, la comunicació que es va establir amb els serveis de circulació comunals afectats i el departament de Mobilitat, així com les alternatives estudiades per fer compatibles la celebració de l’esdeveniment amb la mobilitat de la ciutadania.

Les preguntes també buscaven conèixer els efectius -treballadors i voluntaris- implicats en l’esdeveniment, així com dels membres de cossos especials andorrans mobilitzats, la publicitat realitzada i els beneficis obtinguts.

Aleshores ja es va demanar també per les obligacions que tenia l’empresa organitzadora en relació a la restauració del medi natural que pogués quedar afectat pel volum d’atletes participants i el termini per realitzar els treballs de reparació. Ara es vol complementar aquesta demanda d’informació i es requereixen la Memòria ambiental per a grans esdeveniments en el medi natural i tota la documentació generada pel Departament de Medi Ambient en relació al control i comprovació del compliment d’aquestes obligacions.


(5 d'octubre del 2022)