La consellera general socialdemòcrata vol conèixer els treballs de consolidació, conservació i rehabilitació que s’han realitzat als dos equipaments situats a Encamp.

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una demanda d’informació avui en relació a a l’antic hotel Rosaleda, actual seu del ministeri de Cultura i Esports, i Ràdio Andorra.

Vela ha demanat tota la documentació econòmica i comptable en relació als treballs de consolidació, conservació i rehabilitació de l’hotel Rosaleda, així com els serveis tècnics i professionals d’arquitectes, restauradors i enginyers, i la relativa als subministraments i instal·lació de material elèctric i de mobiliari, tècnic i de despatx.

Així mateix, la consellera general ha sol·licitat conèixer la documentació econòmica i comptable dels treballs de conservació, rehabilitació i interpretació de Ràdio Andorra i la relativa a la identificació, tractament i retirada dels materials d’amiant a les instal·lacions.