La consellera socialdemòcrata vol accés a les explicacions tècniques, econòmiques i jurídiques que avalen el text

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una demanda d’informació a Sindicatura per tal que el Govern faciliti tota la documentació i informes en què s’ha basat per formular la Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme.

Vela vol, vista la “insuficiència” de la memòria de la memòria econòmica i tècnica que acompanyava el projecte de llei, tenir accés als informes tècnics, econòmics i jurídics que avalen la normativa entrada amb caràcter d’extrema urgència i necessitat durant el passat debat d’orientació política, els quals no es van aportar en tramitar el text.


(26 de setembre del 2022)