La consellera general socialdemòcrata vol analitzar els treballs adjudicats al maig del 2021

La consellera general del grup socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat a tràmit una demanda d’informació per tal que se li faciliti la informació relativa als treballs dels estudis sobre la xarxa de mobilitat andorrana i el desenclavament del país adjudicats al maig del 2021 sota el títol de ‘Nou paradigma de la mobilitat interna i externa’.

Concretament es demana la informació relativa als treballs de redacció de l’assistència tècnica per a l’anàlisi i l’estudi de les possibilitats d’obertura de la xarxa de mobilitat andorrana, incloent una matriu de punts forts i dèbils (DAFO) de la mobilitat interna i externa, que serveixi de síntesi i conclusió de les reunions mantingudes amb les entitats representants dels actors turístic, comercial i econòmic del país.

Igualment, Vela sol·licita l’anàlisi dels projectes vinculats, directament o indirecta, pròxims a Andorra que tinguin com a objectiu la connexió entre els dos països veïns i amb possibilitats de creuar Andorra, així com la millora de les connexions terrestres amb Espanya.

Alhora, es demana l’estudi de la viabilitat econòmica de cadascuna de les propostes i la proposta de conclusions de l’estudi ‘Nou Paradigma de la mobilitat interna i externa’ -segons el Plec de bases núm. 1998- adjudicat el maig del 2021 a Suport Enginyers Consultors, Doymo, i els senyors Àngel López Rodríguez i Joan Torres Carol per un preu de 78.400 euros.(30 d'octubre del 2022)