La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat una demanda d’informació per rebre tota la documentació relativa a aquest projecte per tal de “poder compartir-la amb la ciutadania”

La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat avui a Sindicatura una demanda d’informació respecte a l’heliport nacional de la Caubella, a la Massana.

Vela ha sol·licitat al Govern tota la documentació relativa a aquest projecte pel que fa a la instal·lació aeronàutica i les instal·lacions de serveis duaners i de control policial, els estudis d’impacte ambiental, els informes amb les observacions tècniques dels departaments del ministeri de Medi Ambient, de Sanitat, d’Ordenament Territorial i d’Indústria i Transports, i els informes fets pel cos de bombers i de Protecció Civil. “És un projecte complex i mereix que tota aquesta informació estigui contrastada i pugui ser compartida a la ciutadania”.

La consellera general recorda que al final de la legislatura passada el Grup parlamentari socialdemòcrata ja va fer una pregunta oral en sessió parlamentària al ministre de Presidència d’aquell moment, Jordi Gallardo, que va derivar en una moció on s’exigia al Govern aturar qualsevol obra relativa a l’heliport nacional a la Caubella ateses les mancances que tenia el projecte, no només pel que fa a la infraestructura, la seva seguretat, els efectes en el medi ambient i els canvis dels requisits estipulats en el plec de bases, sinó també pel sobrecost econòmic no previst que suposa i que provindrà de diner públic.