El conseller general Roger Padreny ha entrat una pregunta oral per a la sessió del Consel General de demà sobre el projecte del recinte per al multifuncional

| La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una demanda d’informació sobre el pla estratègic que està elaborant el Govern, juntament amb les empreses Actua i Auren, per al foment dels esports electrònics.

Vela ha ha sol·licitat tota la documentació relativa al treball que s’està duent a terme, així com la de caràcter contractual de dites empreses amb l’executiu, les accions concretes que es preveuen en l’àmbit educatiu, tota la informació relativa a la introducció dels esports electrònics al sistema educatiu andorrà i la documentació que l’Agència Andorrana d’Antidopatge ha realitzat per fer les modificacions i reglamentacions necessàries a les Regles antidopatge per a la seva aplicació en competicions i als esdeveniments d’esports electrònics.

Padreny pregunta pel multifuncional

El conseller general Roger Padreny ha entrat avui una pregunta oral urgent que el Govern haurà de respondre durant la sessió al Consell General de demà, 26 de maig. Padreny ha demanat a l’executiu on vol ubicar el recinte multifuncional, vist que no ha fet cap anunci oficial sobre l’emplaçament definitiu de la instal·lació.