La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata pregunta per l’estratègia del ministeri per cobrir els llocs de treball i la possibilitat de reduir hores de guàrdia i d’avançar l’edat de jubilació.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui a Sindicatura una bateria de preguntes escrites sobre la planificació i els recursos sanitaris del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

La consellera general del PS ha sol·licitat conèixer quina és l’estratègia que està elaborant el ministeri de Sanitat per cobrir els llocs de treball de professionals que el país necessita actualment -i que puntualitza, “serà dramàtica en menys de 10 anys”-; si el SAAS es planteja la creació d’una borsa de treball de professionals; així com quin és el volum d’hores extres fetes i el seu cost des de l’1 de gener del 2019 fins avui i quin és el pressupost del 2024 -en hores extres i en salaris, desglossat per servei i personal sanitari afectat-.

Vela també ha preguntat al Govern per l’estat d’elaboració dels documents de descripció dels llocs de treball del SAAS, ja que els darrers daten de 2007, el cost dels treballs fets fins ara i quina és la data prevista per a la seva aprovació. Així mateix, la presidenta suplent del Grup parlamentari demana si el SAAS està avaluant la possibilitat de reduir les hores de les guàrdies dels professionals i la d’avançar l’edat de jubilació i quantes hores de formació es duen a terme a l’any i en quines franges horàries es realitzen. Finalment, es pregunta com i qui està organitzant el servei 112, quin és el seu cost total, qui conforma el grup de treball i quina empresa fa l’acompanyament.