La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat conèixer el nombre de famílies que han estat beneficiàries entre el 2019 i el 2023.

La consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de preguntes escrites amb relació a les prestacions familiars per fill a càrrec i els ajuts al lloguer.

La consellera general del PS ha sol·licitat conèixer el nombre de famílies que han estat beneficiàries de la prestació per fill a càrrec des del 2019 fins a enguany (desglossat per tipus de família, nombre de fills per família i per fills amb alguna discapacitat avaluada per la CONAVA); així com les que ho han estat per un ajut al lloguer durant el mateix període de temps, i el nombre de les famílies que han rebut aquest ajut no han estat beneficiades amb la prestació per fill a càrrec.

Vela també ha demanat pels imports del lloguer dels habitatges (desglossat per nombre de membres de la unitat familiar i per l’import màxim del lloguer mensual) atorgats del 2019 al 2023 i quantes persones i famílies han estat beneficiàries dels ajuts ocasionals entre aquest període de temps.