La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general ha entrat 12 preguntes escrites on demana per la prevenció, les noves versions de cartografia i, entre d’altres.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat una bateria de 12 preguntes escrites sobre els riscos naturals geològics i geotècnics. La consellera del PS ha recordat que el 28 de setembre de 2016 el Govern va aprovar una actualització de la cartografia de riscos sobre la perillositat per caiguda de blocs, esllavissaments superficials, grans moviments i corrents d’arrossegalls i ha preguntat quan està prevista una nova actualització, així com quines zones considerades sensibles arran de nous estudis de detall o generals s’han d’incloure en la cartografia.

Vela també ha demanat pel seguiment i control de zones afectades per riscos naturals geològics i geotècnics i què es fa amb s’han vist afectats per episodis de fortes pluges i intenses ràfegues de vent (com, per exemple, el viscut el juliol del 2021 a la carretera de la Plana, a Escaldes-Engordany, que han desestabilitzat i fragilitzat el terreny). Pel que fa la prevenció, la consellera socialdemòcrata també sol·licita conèixer les accions i mesures que el Govern implementa en aquestes zones de riscos naturals i geotècnics (regeneració d’arbres, canalització d’aigües, neteja de torrents, etc.) i quin és el pressupost destinades per dites actuacions en els darrers 10 anys. Així mateix, es pregunta per quin és el programa establert pel control de les zones que comptem amb xarxes dinàmiques (desglossat per zones).

A banda de l’obligació de presentar un informe amb els càlculs que s’han fet i com s’ha previst al projecte constructiu fer front als riscos geològics pels nous projectes de construcció, públics i privats, com ara els grans esllavissaments o la caiguda de blocs ja cartografiats, Vela ha preguntat quines accions es duen a terme des del ministeri responsable per controlar les zones de grans esllavissaments, esllavissades superficials, corrents d’arrossegalls i caiguda de blocs rocosos.

A més, atenen l’opinió dels experts que el risc davant dels fenòmens naturals ha augmentat en els últims anys a causa de la forta expansió urbanística i ocupació del sòl en tot el territori andorrà, la consellera socialdemòcrata també ha demanat quina és la planificació del ministeri al respecte i quines solucions estan sent analitzades per evitar el despreniment rocós de la canal de Bonavista, al Solà d’Enclar d’Andorra la Vella, que va tenir lloc el passat 31 de març. Així mateix, ha sol·licitat conèixer quin ha estat el nombre d’intervencions del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències en relació als riscos geològics i geotècnics, des de l’any 2019 al dia d’avui.

Finalment, es demana com s’implementen els estudis realitzats en el marc del programa POCTEFA “PyrMove” (2019-2022), amb la participació d’Andorra Recerca i Innovació, centrat en la prevenció i gestió de el risc associat a esllavissades de terra que causen la major part dels danys en carreteres, preses, pobles i activitats del Pirineu.