La consellera general ha subratllat l’aposta dels socialdemòcrates per ampliar l’oferta d’ensenyament relacionats amb les necessitats del teixit econòmic del país

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes escrites a Sindicatura sobre les formacions impartides al Centre de Formació Professional d’Andorra. En concret, Vela ha demanat pel nombre d’alumnes que hi ha matriculats actualment a diversos Batxillerats Professionals, els que han obtingut el diploma corresponent, la xifra d’aquells que han acabat els estudis superiors com el Bàtxelor d’Infermeria, ciències de l’educació, o Informàtica a la Universitat d’Andorra (UdA), així com els que van superar els diplomes d’ensenyament professional.

La consellera general també ha preguntat pel procés d’homologació del SASO en relació als nous Batxillerats Professionals de Tècnic en cures auxiliars d’infermeria i de tècnic sociocomunitari i quins estudis de Batxillerat Professional i de Diploma d’Ensenyament Professional que s’imparteixen estan reconeguts oficialment per les autoritats educatives espanyoles i franceses.

Vela també puntualitza el suport del grup parlamentari socialdemòcrata a ampliar el ventall de formacions en FP, però sempre que aquestes estiguin relacionades amb les necessitats del teixit econòmic del país i s’analitzin aquelles que realment necessiten els sectors.