La consellera general ha sol·licitat conèixer si les empreses i el seu representant continuen donant assessorament a l’executiu i, de ser així, sota quina modalitat contractual s’efectuen els serveis i per quin import.

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat avui una pregunta escrita per conèixer la relació professional que hi ha actualment entre el Govern i les empreses A2 Security i A2 Security Assessors, ja que actualment no es disposa de la informació sobre l’estat d’aquests serveis.

Vela, concretament, demana saber si dites empreses o el seu representant, el Sr. Antoni Garcia, continuen prestant assessorament al ministeri de Presidència, Economia i Empresa o a algun altre ministeri i, de ser així, sota quina modalitat contractual s’estan efectuant els serveis, quin és el seu objecte exactament i per quin import.

Finalment, la consellera general socialdemòcrata també pregunta pel nombre d’empreses, via inversió estrangera, que s’han implantat a Andorra en els darrers quatre anys, i sol·licita el detall de la seva activitat professional, el sector econòmic i els anys.