La consellera general socialdemòcrata ha demanat al Govern quines mesures preveu el ministeri de Salut per introduir-la en els centres de diagnòstic de la imatge i els d’anàlisi que encara no ho hagin fet.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes sobre la implantació de la Història Clínica Compartida en els centres de diagnòstic de la imatge i els d’anàlisi.

Vela ha preguntat al Govern sobre el grau d’implantació de la Història Clínica Compartida en aquestes centres i, en el cas que encara manquin centres de diagnòstic de la imatge i d’anàlisis per incorporar al sistema, quines mesures preveu el ministeri de Salut.

La consellera general ha formulat aquestes qüestions per tal de fer seguiment de l’evolució de la introducció de la Història Clínica Compartida, ja que el Govern va manifestar la legislatura passada, arran d’una altra pregunta escrita de Vela, que la implantació havia patit diversos problemes.