La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata demana al Govern sobre quines són les propostes de prevenció que s’estan aplicant i els seus resultats.

La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre l’absentisme escolar. La consellera general del PS ha demanat, concretament, pels casos notificats des del curs 2018-2019 fins a avui, desglossat per centres, nivells educatius i tipologies de les absències.

Vela ha preguntat al Govern també sobre quins són els circuits d’intervenció que s’apliquen actualment i quantes reunions s’han dut a terme per part de la Comissió que treballa en la prevenció dels casos d’absentisme i el seu tractament. La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata finalitza la bateria de preguntes sol·licitant quines són les propostes de prevenció de l’absentisme que s’estan aplicant i quin és el seu resultat.