La consellera general també qüestiona si Govern considera suficient preservar un creixement sostenible amb l’aprovació de dit text i el de conservació del medi natural, biodiversitat i paisatge

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites sobre l’impacte en urbanisme amb relació a la Llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i de programes.

Vela ha preguntat la xifra i quins són els plans d’urbanisme que estan en fase de revisió des de l’entrada en vigor de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i de programes; així com pels plans parcials que s’han aprovat des d’aleshores i quins dels aprovats incorporen l’estudi d’impacte amb l’Annex V del Reglament que regula el contingut dels estudis d’impacte ambiental dels de projectes i dels estudis ambientals estratègics de plans i de programes.

Així mateix, la consellera general socialdemòcrata demana si Govern considera (i per què) que amb l’aprovació de la Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge i de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i de programes i els seus reglaments vigents, és suficient per preservar un creixement sostenible en el marc de la vigent Llei d’ordenament del territori i urbanisme. Finalment, també pregunta pels països que han incorporat en el seu ordenament legal els "estudis de càrrega" com a instrument d'ordenació i planificació territorial i urbanística.