La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha destacat que la seva implementació ha suposat 14,3 milions d’euros més entre 2020 i el juliol passat.

La consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una pregunta oral dirigida al Govern sobre la despesa generada per la implementació de la via preferent.

El fet que la via preferent impliqui que el pacient hagi de passar primer per la consulta del metge referent ha suposat un increment de més del 30% de la despesa dels actes corresponents des de la implementació d’aquesta. Una xifra que ha ascendit als 14,3 milions d’euros des del 2020 fins al juliol d’aquest any i que el ministeri de Salut ha respost a demanda d’una bateria de preguntes escrites formulades per la consellera general socialdemòcrata.

Per aquest motiu, la presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata preguntarà al Govern, en la sessió prevista per al 23 de novembre, quins mecanismes té previstos l’executiu per controlar l’augment d’aquesta despesa.