La consellera general socialdemòcrata també ha sol·licitat la xifra d’infants, adolescents i adults que han passat per l’Àrea i la llista d’espera per ser atès.

La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de preguntes escrites dirigides al ministeri de Salut sobre dades relacionades amb Salut Mental.

Vela ha fet especial èmfasi en les temptatives de suïcidi ateses per l’Àrea de Salut Mental del SAAS i ha demanat quin nombre de persones (per grups d’edat i sexe) han passat des del gener de 2022 fins a data d’avui. Així mateix, la consellera general socialdemòcrata vol conèixer la xifra de pacients als quals s’ha fet seguiment per part de Salut Mental després del seu intent de suïcidi des del 2019 fins ara, el nombre de recurrències, els suïcidis consumats des d’aquesta data i quines eines, protocols i recursos compta l’Àrea de Salut Mental per atendre i fer el seguiment pertinent de les temptatives de suïcidi.

La consellera general també ha sol·licitat saber quantes persones han estat ateses per l’Àrea de Salut Mental del SAAS desglossat per grups d’edat (infants, adolescents i adults) i per tipus de trastorns des de gener de 2022 fins a data d’avui, així com el nombre de visites realitzades per aquestes persones. Vela també ha demanat quin és el temps de llista d’espera per a ser atès a l’Àrea de Salut Mental del SAAS