La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata afirma entendre la decisió d’ajornar la presentació de la candidatura vist que s’ha treballat sense comptar amb la CNAU o el Ministeri de Medi Ambient

“És molt preocupant” com es treballa al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa en general i com s’ha treballat al voltant de la candidatura de la Reserva de la Biosfera en particular. Així ha expressat la seva preocupació per la manca de gestió tècnica i de procediments administratius i de gestió documental, que al final és el reflex de la forma en que es treballa, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata Susanna Vela després d’analitzar la documentació rebuda com a resposta a la demanda d’informació al voltant de la candidatura a Reserva de la Biosfera.

Aquesta manca demostra “la poca formació administrativista que tenen les persones que han dut a terme la coordinació d'aquests projectes”, ha exposat Vela, qui ha recordat que la demanda d’informació es va formular a l’octubre, un cop l’executiu va fer pública la renúncia a presentar la candidatura aquest 2022.

Es van demanar els contractes signats amb assessors per treballar el projecte, així com les retribucions ja satisfetes, les actes de les reunions de la comissió gestora de la candidatura, el treball preparatori, els informes que hagués elaborat la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), etcètera. “La nostra sorpresa és que no hi ha actes”, ha afirmat la consellera general socialdemòcrata. Sí que hi ha documents amb l’ordre del dia, però sense anotacions sobre els acords presos en les diferents reunions. Tampoc hi ha informes de la CNAU. I tampoc s’adjunta el treball encarregat en un darrer contracte amb un assessor per poder complimentar un seguit d’apartats del formulari oficial per presentar la candidatura a la UNESCO com són la localització, la superfície, la població, els serveis d’ecosistemes, les funcions de conservació i de desenvolupament, tot el que és el suport logístic, la governança, i en definitiva la gestió de la reserva de la biosfera,  i que s’hauria d’haver presentat al setembre.

“Per tant, entenem perfectament la impossibilitat de tenir tancada a final d’aquest any la candidatura i la decisió del ministre Gallardo a ajornar-ho per a l’any vinent, perquè entenem que no s’ha estat capaç de complimentar el formulari de candidatura amb la proposta de reserva de la biosfera d’Andorra”, ha manifestat Vela, que ha afegit que “és comprensible si no es treballa amb la CNAU i com tampoc amb el Ministeri de medi ambient, que compta amb els tècnics competents amb la matèria i que podrien complimentar perfectament aquests formularis de proposta de reserva de la biosfera sense la necessitat de comptar amb assessors forans.”


(11 de desembre del 2022)