La consellera general socialdemòcrata entra una bateria de preguntes per conèixer les mesures adoptades en aquest camp.

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes deu en relació a la contaminació acústica produïda pels vehicles de motor, amb les quals expressa la preocupació de la formació, i de part de la ciutadania, per aquesta problemàtica.

D’aquesta manera, Vela comença demanant per la campanya de sensibilització que el Govern prepara per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre les noves sancions relatives a la contaminació acústica produïda pels tubs d’escapament dels vehicles de motor i pel calendari, els terminis i els mitjans de comunicació en què està previst per dur-la a terme.

La consellera general socialdemòcrata també s’interessa pels decibelímetres, o “radars” de soroll, de què s’ha proveït el Ministeri d’Interior i pels controls que s’han realitzat, des de l’entrada en vigor del Codi de la Circulació, respecte al nivell excessiu de soroll, així com per les sancions imposades.

D’altra banda, Vela pregunta si el tall de la injecció de combustible per produir voluntàriament detonacions és una modificació admissible, quin control s’està fent a garatges i instal·ladors que modifiquen o substitueixen tubs d’escapament i si aquests necessiten una autorització especial.

En aquest mateix sentit, la consellera socialdemòcrata demana saber qui realitza els controls de modificacions dels components originals dels vehicles i l’homologació dels nous, especialment dels tubs d’escapament quan la reforma afecta el nivell d’emissions i de soroll. Igualment, pregunta pel nombre de vehicles que ha passat els darrers dos anys pel servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per homologar modificacions substancials de l’escapament.

Finalment, Vela demana en quina fase es troba l’elaboració de les disposicions reglamentàries acústiques sobre el nivell sonor dels vehicles de motor, segons els límits establerts per la normativa europea, que preveu el Codi de la Circulació.