La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata pregunta pel cost dels treballs que inclouen el sanejament autònom per depurar les aigües residuals del futur centre d’Alt Rendiment.

La consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de preguntes escrites amb relació al futur centre d’Alt Rendiment al Port d’Envalira.

La consellera general del PS ha sol·licitat saber en quina normativa o clàusula del plec de bases el Govern assumeix el cost dels treballs de subministrament d’aigua potable del cap del Port al Centre d’Alt Rendiment i el sanejament autònom per depurar les aigües residuals del centre. Així mateix, Vela demana pels motius pels quals l’executiu va accedir a fer-se càrrec del cost i per l’import d’aquests.

Finalment, la consellera general socialdemòcrata pregunta quins altres projectes de caràcter privat el Govern ha assumit parts dels costos o si té previst fer-ho en la totalitat i demana que es detalli per projectes, parròquies, imports i anys.