La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha preguntat si la Comissió d’Ètica ha fet recomanacions i guies d’actuació per a professionals.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites a Sindicatura en relació als projectes de recerca i d’innovació clínica i biomèdica.

Vela ha sol·licitat al Govern saber quants projectes s’han estat avaluats per la Comissió d’Ètica de la investigació i quants han estat favorables i desfavorables. La consellera general també pregunta per els projectes de recerca clínica i biomèdica que es duen a terme a Andorra o en col·laboració amb centres de l’estranger des de l’aprovació de la Llei, i demana una breu descripció de la recerca que contingui l’objecte de la investigació, els recursos humans destinats, el pressupost i els centres implicats.

També es qüestiona quins projectes abans de l’aprovació de la Llei de recerca clínica i biomèdica  han estat avaluats per la Comissió d’Ètica de la investigació i de quins es tracta. Finalment, Vela demana si dita comissió ha fet recomanacions i guies d’actuació en determinades qüestions relacionades amb la recerca que orientin a professionals i a la societat en general per tal de garantir el respecte per la dignitat de les persones, sobretot en situacions de controvèrsia i, en cas de ser així, quines han estat.