La consellera general socialdemòcrata ha sol·licitat saber quin és el procediment una vegada s’ha abandonat el programa.

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat avui una pregunta escrita a Sindicatura sobre el programa de Formació Sociolaboral del ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat. El programa es basa en el foment de la integració de persones que es troben en una situació greu o mental que fa difícil la seva inserció al mercat laboral.

Vela ha sol·licitat saber quin protocol de control se segueix en cas que una persona que forma part del programa decideix deixar-lo o no pugui continuar-lo i quin és també el seu seguiment des del ministeri, així com es pot reconduir la problemàtica, si n’hi ha i és motiu pel qual han abandonat el programa. “Estem en un moment de dificultat, que la pandèmia ha posat en relleu, i entenem que les persones que s’hi adhereixen han d’estar plenament orientades pel ministeri d’Afers Socials”.