La consellera general ha sol·licitat el nombre de nomenaments com a treballador públic que s’han realitzat i la xifra de persones que han passat la prova i han esdevingut definitius.

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una demanda d’informació en relació al Pla estratègic de recursos humans del cos d’Educació.

Vela ha demanat tota la documentació relativa a les accions i els estudis realitzats pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior en relació a aquest text que inclou l’anàlisi de les disponibilitats de personal, l’establiment dels objectius generals de les polítiques de recursos humans, les línies estratègiques i accions a dur a terme i la seva calendarització, la previsió de les necessitats de personal, la inclusió dels mecanismes d’avaluació durant el pla, entre altres.

Així mateix, la consellera general també ha sol·licitat el nombre de nomenaments que s’han realitzat com a treballador públic i quants han superat el període de prova amb nomenament definitiu detallat per famílies professionals, centres, nivells educatius i especialitats.