La consellera general socialdemòcrata ha entrat una demanda d’informació per conèixer les xifres actualitzades, que són necessàries per a la modificació de la Llei de Funció Pública

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat avui una demanda d’informació a Sindicatura sobre el personal interí a l’Administració pública. La finalitat d’aquesta sol·licitud conèixer el nombre de persones interines que treballen a tota l’Administració, tant a la general com als cossos especials, i desglossada per ministeris, departaments, àrees i llocs de treball per data inicial d’incorporació.

Vela ha subratllat que la voluntat d’aquesta demanda d’informació és la de saber quines són les dades actuals atenent que al Consell General s’està treballant en la modificació de la Llei de Funció Pública, aprovada al 2019, i que, ja que el ministeri pertinent no dona les xifres corresponents des del grup parlamentari socialdemòcrata es considera que són necessàries per a poder contextualitzar la reforma de la Llei.