La consellera general ha realitzat una bateria de preguntes on també sol·licita dades dels darrers cinc anys.

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre els alumnes inscrits a títols universitaris estatals. “És una informació que la ciutadania hauria de poder disposar a través dels webs de les universitats que ofereixen aquests títols estatals, indicant a les memòries anuals els alumnes inscrits i, evidentment, aquells que també ja han obtingut els estudis”.

La consellera general ha sol·licitat conèixer el nombre d’alumnes que hi ha matriculats actualment a les universitat privades i públiques del país, desglossat per centres i estudis, la xifra d’estudiants que han obtingut els títols d’estat corresponents en els darrers cinc anys, la dada de títols estatals creats i plans d’estudis aprovats en el darrer lustre i el nombre de persones que ha iniciat el tràmit d’accés a l’ensenyament superior en aquest període.

En aquest sentit, les preguntes formulades de Susanna Vela també permeten saber el volum de feina del departament d’Ensenyament Superior, que avalua la idoneïtat de les persones que s’inscriuen a aquests títols estatals universitaris, en especial a les universitats privades, ja que és el ministeri qui duu el control de les persones que volen optar a aquestes titulacions.