El conseller general Carles Sánchez també ha entrat una demanda d’informació sobre les reunions de la Comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers.

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació amb relació a la possible ubicació del ministeri de Medi Ambient i Agricultura a l’antic hotel Casamanya. L’objectiu d’aquesta sol·licitud és poder valorar la previsió que té el Govern respecte a aquest edifici, ja que al grup parlamentari socialdemòcrata ha sobtat que els grups que donen suport de la majoria hagin entrat una esmena al pressupost per a destinar diners per fer aquestes anàlisis.

La consellera general ha demanat tota la informació relativa a l’avaluació i a les decisions preses per part de l’executiu i totes les dades aportades pel comú i pel quart d’Ordino sobre aquesta proposta. “Aquesta manera de procedir per part del Govern denota manca de previsió, que no hi ha un pla d’equipaments públics”.

Vela ha subratllat que aquesta improvisació manifesta i la incapacitat d’elaborar un pla d’equipaments públics també es pot comprovar amb el cas de Radio Andorra, pel qual els socialdemòcrates sí que han presentat un projecte per a l’equipament històric amb la finalitat de donar-li a l’Arxiu Nacional i els documents que conserva “el valor i la dignitat que es mereix aquest equipament i la ciutadania del nostre país”.

Comissió de línies de transport nacional regular de viatgers

El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez també ha entrat una demanda d’informació, en aquest cas sobre les actes de les reunions de la Comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers.

En aquest sentit, Sánchez ha  sol·licitat aquesta informació amb la finalitat de conèixer si, com estava establert, la Comissió ha fet el tractament de tots els assumptes relacionats amb l’anàlisi de la marxa de la concessió.