Padreny fa menció a la recomanació de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost del Consell General, la qual recomana que s'impulsi un canvi normatiu

22/10/2020 | El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, ha tramitat una sèrie de preguntes escrites aquest matí per conèixer per què, tot i ser el Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA (CTRA, SA) de propietat pública des del 2013, el Govern d'Andorra encara no ha modificat la naturalesa jurídica de CTRA,SA per adequar el marc normatiu a la condició d'instrument de gestió directa de l'Administració general.

La inadequació de la naturalesa jurídica del Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA (CTRA, SA) i la seva propietat pública impedeix al Govern exercir el control sobre la societat

Padreny fa menció a la recomanació de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost del Consell General, la qual recomana que s'impulsi un canvi normatiu, i demana si té previst Govern realitzar aquest canvi normatiu. En cas que Govern ho tingui previst, des de la formació socialdemòcrata volen saber quan es realitzarà aquest canvi normatiu.

Des del PS expliquen que Llei 6/2013, del 9 de maig, de crèdit extraordinari per finançar l'adquisició d'accions de la societat Centre de Tractament de Residus SA, va establir l'adquisició per part del Govern de 133 accions de la societat Centre de Tractament de Residus d'Andorra SA (CTRASA), per un import total d'1.082.811,52 euros, i l'adquisició per part de l'ens públic Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) de 337 accions de la societat Centre de Tractament de Residus d'Andorra SA (CTRASA), per un import total de 2.743.665,28 euros.

Padreny recorda que la compra d'aquestes accions va suposar que CTRA, SA passava a ser propietat 100% pública, amb una participació del 28,3% del capital per part del Govern i una participació del 71,7% per part de FEDA. A més a més, assenyala que els informes de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost amb relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents als exercicis 2017 i 2018 estableixen que:

"La inadequació de la naturalesa jurídica del Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA (CTRA, SA) i la seva propietat pública impedeix al Govern exercir el control sobre la societat així com sobre els seus propis serveis o altres instruments de gestió directa i, per tant, no li és possible acomodar unilateralment les prestacions principals i les accessòries de la societat ni les contraprestacions a satisfer, com podria ser adequar els volums d'activitat i les retribucions del servei a les necessitats, redefinir el model de finançament de les inversions, el cost de l'operació financera implícita, els terminis d'amortització de les inversions o la durada de la mateixa societat". 

Com s’ha esmentat, pel que fa a l'informe de l'exercici 2018, s'estableix que "la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost recomana que s'impulsi un canvi normatiu amb l'objectiu d'adequar el marc normatiu del Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA (CTRA, SA) a la seva condició d'instrument de gestió directa de l'Administració general".