El conseller general ha demanat aquesta informació per fer el seguiment pertinent de la qüestió arran de les discrepàncies entre Govern i les empreses.

El conseller general Carles Sánchez ha entrat una demanda d’informació sobre les actes de les reunions de la Comissió d’experts o comissió de treball per a la compensació de les empreses concessionàries de les línies nacionals de transport públic.

El conseller general ha sol·licitat aquesta informació arran de les discrepàncies entre les empreses i el Govern, tant per l’abonament de 30 euros com de transport públic gratuït i amb la finalitat de fer el seguiment pertinent de l’evolució de dites concessions.