El conseller general socialdemòcrata ha entrat una bateria de preguntes per fer seguiment de l’activitat del Servei d’Atenció Domiciliària i les derivacions que rep

El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez ha entrat avui a Sindicatura una bateria de preguntes escrites sobre el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i el Servei d’Envelliment i Salut amb la finalitat de fer seguiment de l’activitat del SAD i de conèixer quina és la coordinació que hi ha entre ambdós serveis.

El conseller general ha preguntat pel nombre de treballadors i d’usuaris que té el Servei d’Atenció Domiciliària i pel percentatge de persones que han estat derivades per la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass), així com pel Servei d’Envelliment i Salut.  

Sánchez demana per “l’articulació” entre ells i quin és l’òrgan supervisor del seu correcte funcionament, així com si s’han rebut queixes -i el nombre i la naturalesa d’aquestes- per deficiències en el funcionament dels serveis i de la Comissió d’Avaluació i quin percentatge d’usuaris avaluats per la Covass s’han derivat a centres sociosanitaris.

Entre la bateria de preguntes, també es sol·licita per la xifra d’usuaris al nou SAD Avançat i pel percentatge de persones que han optat per aquesta modalitat.