El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez ha entrat una pregunta oral a Sindicatura en relació al ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. En aquest sentit, el conseller general ha demanat pels recursos humans amb els quals compta dit ministeri per a poder gestionar els casos que atén i quins recursos econòmics té per a l’execució de les seves funcions.

La qüestió es formula arran de l’augment progressiu de casos a atendre pels departaments d’aquesta cartera, les funcions determinades que tenen cada un d’ells i per la situació socioeconòmica de persones i famílies que s’ha vist agreujada per la crisi de la pandèmia de la Covid-19. La pregunta haurà de ser contestada pel Govern durant la sessió al Consell General prevista per al pròxim 9 de desembre.