El conseller del grup parlamentari socialdemòcrata ha fet tres demandes d’informació en aquestes matèries

El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez ha entrat tres demandes d’informació per tal de mantenir el control actiu sobre les polítiques d’habitatge i transport públic que està realitzant el Govern. Concretament, una de les demandes és sobre la Comissió Nacional de l’Habitatge i les altres dues sobre el transport públic de passatgers.

D’aquesta manera, Sánchez s’interessa per l’acta de la darrera Comissió Nacional de l’Habitatge per poder fer un seguiment tant de les polítiques del Govern com de les propostes de la pròpia comissió, així com per les actes de les darreres reunions de la Comissió de Seguiment de les Línies de Transport Nacionals i de la Comissió d’experts per al rescabalament de les companyies de transport. Aquestes dues darreres demandes també busquen poder fer un seguiment actiu de les polítiques que el Govern està duent a terme en aquesta matèria.

(17 d'octubre del 2022)