El conseller general socialdemòcrata justifica les demandes en veure els diferents problemes que s’han produït al servei

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Carles Sánchez ha entrat aquest divendres una bateria de preguntes en relació al funcionament del transport públic i les incidències registrades. En total són 17 les qüestions que es plantegen perquè el Govern les respongui de forma escrita.

Veient els problemes que s’han produït al servei les darreres setmanes i l’anunci realitzat pel secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, en relació al reforç del transport escolar, Sánchez s’interessa pels càlculs realitzats per estimar el nombre de passatgers a assumir durant el mes de setembre i els mecanismes d’inspecció i d’avaluació per comprovar que les estimacions s’adeqüen a la demanda real.

També es demana pel temps que passa entre que es detecta una incidència i es corregeix el servei, pels canals establerts perquè els usuaris facin arribar queixes i per la possibilitat de que els propis empleats de les companyies concessionàries informin de problemes de circulació en les seves rutes.

Alhora es demana pel funcionament de l’aplicació MOU-T-B, pels horaris i possibles incompliments, i pels solapaments de busos en línies de trajectes similars.

Sánchez aprofita per demanar també quan es comptarà amb panells informatius dels horaris a les parades d’autobús i pels protocols establerts en cas d’avaria d’un vehicle o altres incidències per poder mantenir el servei. Alhora, el conseller socialdemòcrata s’interessa per l’accessibilitat que ofereixen els vehicles a les persones amb mobilitat reduïda i per als carros de bebè.


(30 de setembre del 2022)