El conseller general socialdemòcrata, juntament amb Roger Padreny, han entrat una reserva d’esmena al Projecte de llei de mesures de protecció i flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu.

El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez ha entrat un pregunta oral a Sindicatura sobre la creació del sistema d’indicadors de l’habitatge que el Govern haurà de respondre a la sessió del proper 18 de novembre.

Sánchez ha exposat la qüestió arran de les declaracions efectuades a la premsa pel ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy, el passat 30 d’agost on va anunciar la creació d’aquest sistema i va manifestar que s’estava treballant en un informe fruit del sistema d’indicadors. Per aquest motiu, el conseller general socialdemòcrata ha sol·licitat conèixer quina és la situació actual de l’aplicació del sistema d’indicadors d’habitatge.

RESERVA D’ESMENA DE SÁNCHEZ I PADRENY

Els consellers generals socialdemòcrates Carles Sánchez i Roger Padreny han entrat a Sindicatura una reserva d’esmena al Projecte de llei de mesures de protecció i flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu.

Els consellers socialdemòcrates proposen modificar l’apartat 1 de l’article 3 del Projecte de llei i incloure en el redactat pel que la definició del “preu assequible” prengui com a referència l’Ingrés Familiar Medià (IFM). “L’habitatge és de preu assequible quan la destinació a la seva renda és inferior al 30% de l’IFM”. Una renda que ponderi amb l’Índex de Preus de referència en funció de la zona i de la tipologia d’habitatge i que no pugui superar el 30% de l’IFM.

La reserva d’esmena es presentarà a la sessió del Consell General d’aquest dijous 11 de novembre.