La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata recorda que el text va entrar en vigor l’1 d’abril del 2022 i que el passat 29 de maig d’enguany encara no s’havia creat el registre sobre la bretxa salarial.

La presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat avui a Sindicatura una pregunta oral -que el Govern haurà de respondre en la sessió parlamentària prevista per al 13 de juliol- en referència a la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

Vist que el passat 29 de maig de 2023 un mitjà de comunicació publicava una notícia sobre el retard de l’executiu en la creació del registre sobre la bretxa salarial i que la Llei d’igualtat va entrat en vigor l’1 d’abril del 2022, la consellera general ha preguntat al Govern quin és l’estat actual de les obligacions que es desprenen de l’executiu relatives al desplegament de la Llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes.