La presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata ha demanat el calendari previst per a la seva implementació a les escoles i ha recordat que l’article entra en vigor el proper 7 d’octubre.

La presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat avui una demanda d’informació a Sindicatura amb relació a la implementació d’un l’ensenyament alternatiu a la religió catòlica, la qual actualment és d’opció voluntària per als alumnes del sistema educatiu andorrà.

Salazar ha recordat que l’article 20 de la Llei 10/2022, del 7 d’abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada d’educació del 3 de setembre de 1993 i de la Llei 17/2018 d’ordenament del sistema educatiu andorrà, del 26 de juliol recull que “durant l’ensenyament obligatori, els centres han d’oferir l’ensenyament de la religió catòlica. Aquest ensenyament és d’opció voluntària per als alumnes” i que, qui no opti per aquesta opció ha de disposar d’un ensenyament alternatiu, “abordat des de la perspectiva de la disciplina filosòfica de l’ètica, dels valors i de la història de la democràcia”. La consellera general també ha especificat que l’entrada en vigor d’aquest article s’estableix en 18 mesos des de la seva publicació, és a dir, el proper 7 d’octubre.

Per aquest motiu, la presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata ha sol·licitat rebre el programa pedagògic per disposar d’un ensenyament alternatiu a l’ensenyament de la religió catòlica, el calendari previst per a la seva implementació als centres educatius i els recursos humans destinats per impartir aquesta assignatura.