La consellera socialdemòcrata sol·licita al Govern que expliqui quina era la motivació per a encomanar la realització d’aquest document.

La consellera general socialdemòcrata Judith Salazar ha entrat avui a Sindicatura una pregunta oral sobre l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat que la Secretaria d’Estats d’Afers Financers va encarregar i que el Govern va adjudicar el 27 de setembre de 2019 per un import de 23.592,50 euros, i que va ser sol·licitat pels socialdemòcrates a través d’una demanda d’informació el passat 28 d’octubre.

Salazar ha preguntat, vistes les incongruències i contradiccions sobre aquest polèmic document que s’han manifestat als mitjans de comunicació des del Govern, quina va ser la motivació de demanar un informe d’aquestes característiques i quin ha estat el procés que s’ha seguit per a la seva adjudicació. La pregunta haurà de ser resposta oralment pels membres de l’executiu durant la sessió que se celebrarà al Consell General del proper 18 de novembre.