La consellera general ha sol·licitat saber quin és el nombre actual de persones que estan esperant l’avaluació i valoració de la seva discapacitat.

La presidenta suplent i consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat una pregunta escrita a Sindicatura en relació al diagnòstic i valoració de la discapacitat que fa la Comissió Nacional de Valoració, més coneguda com a CONAVA.

Salazar ha sol·licitat conèixer el nombre de persones que es troben a l’espera de l’avaluació i valoració de la seva discapacitat per part de la CONAVA i quina és la mitjana de temps fins que aquesta Comissió nacional els hi dona resposta, ja que, per les informacions rebudes, l’espera actual és “anormalment” llarga, de fins i tot períodes de diversos mesos.