La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat conèixer el pla a curt termini del Govern i ha recordat que en campanya electoral es va anunciar una reforma de la llei d’accessibilitat universal.

La consellera general i presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat una pregunta oral a Sindicatura sobre l’informe relatiu a Andorra del Comitè pels drets de les persones amb discapacitat (CRPD).

Salazar, una vegada publicades les conclusions del CRPD, del 8 de setembre del 2023, ha demanat al Govern quin és el pla a curt termini que té previst per al desenvolupament normatiu i efectiu dels drets de les persones amb discapacitat.

La consellera general també ha recordat que en campanya electoral, a pocs dies de les eleccions, es va anunciar per part del Govern que hi hauria una reforma de la llei d’accessibilitat universal, que ja s’havia consensuat amb les associacions pertinents. Així també, s’ha anunciat, per diversos mitjans, que s’està treballant en una modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, però que no es té novetats al respecte de cap dels dos textos legislatius.