La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata insisteix que cal garantir les condicions mínimes als treballadors desplaçats

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, entrarà una demanda d’informació per obtenir un informe del Gabinet Jurídic del Govern relatiu a la normativa aplicable en les relacions laborals que es desenvolupen en el Principat d’Andorra en el marc d’una prestació de serveis entre empreses nacionals i foranes.

Salazar ha recordat que la normativa andorrana ja estableix que és d’aplicació a totes les relacions laborals que es donen al país. Així, i tenint en compte que en una sessió de control passada el cap de Govern va citar un estudi jurídic que argumentava que la normativa aplicable en la relació laboral d’aquest treballador desplaçat era la del país d’origen de l’empresa contractant, demana el citat informe per conèixer els fonaments que sustenten tal argument.

La president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha anunciat la demanda d’informació en defensar una reserva d’esmena en el Projecte de llei de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació per la qual demanava afegir un article per assegurar que es garanteixen les condicions laborals mínimes previstes pel nostre Codi de relacions laborals també per aquells treballadors d'empreses foranes desplaçats al Principat. En aquest punt, ha recordat que hi una directiva europea que obliga als estats a garantir les condicions laborals de l’estat membre als treballadors desplaçats, que caldrà assumir si es vol un acord d’associació.(1 de desembre del 2022)