Els socialdemòcrates volen verificar q es va seguir el procediment d’acord amb la Llei de les finances públiques

La consellera general socialdemòcrata i presidenta suplent del grup parlamentari, Judith Salazar, ha entrat avui a Sindicatura una nova demanda d’informació relacionada amb l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat. “És complementària a les dues preguntes que vam fer amb resposta oral relatives al procediment d’adjudicació i licitació d’aquest informe”. 

Salazar ha sol·licitat la identificació de l’ordenant del pagament de dit document, tal i com estableix l’article 32 de la Llei general de les Finances Públiques, del 19 de desembre de 1996, així com rebre la còpia de l’informe d’intervenció respecte al seu pagament i la còpia de tota la documentació que acrediti que es va complir l’article 31 de la Llei esmentada anteriorment, i més concretament la proposta i ordenació de pagament i el pagament material o efectiu. “Volem saber que hi ha hagut un compliment pel que fa a l’adjudicació i licitació d’aquest encàrrec seguint les disposicions de la Llei de finances públiques”.