La consellera general socialdemòcrata ha preguntat quina és la valoració de l’executiu sobre aquesta qüestió.

La consellera general socialdemòcrata Judith Salazar ha entrat una pregunta oral dirigida al Govern en referència a la signatura dels convenis fonamentals i de governança de l’Organització Internacional del Treball (OIT). 

Salazar ha recordat que en el Debat d’orientació política que es va celebrar l’any passat es va acordar encomanar al Govern que analitzés la possibilitat de signar i ratificar sis convenis fonamentals i quatre de governança d’aquesta organització abans de finalitzar setembre del 2021. Per aquest motiu, vist que la pregunta es formularà a la sessió del Consell General que se celebrarà el 7 d’octubre i que el termini establert haurà vençut, la consellera general ha preguntat quina és la valoració que ha fet el Govern al respecte.